L'Estany d'Ivars i Vila-sana acollirà a finals d'any una espècie de tortuga en perill d'extinció

L'Estany d'Ivars i Vila-sana acollirà a finals d'any o com a molt tard a principis de 2011 un nou habitant: la tortuga d'estany, coneguda tècnicament com a 'Emys orbicularis'. Es tracta d'un exemplar en perill d'extinció a Catalunya.