Els particulars podran cedir finques de valor ecològic per pagar tributs

Els particulars podran cedir finques de valor ecològic per pagar tributs

Els particulars que hagin de saldar un compte en matèria tributària i a més posseeixin una finca en un espai protegit podran abonar l’import mitjançant la cessió del terreny a la Generalitat. El sistema, semblant al que s’aplica amb les obres d’art, és una de les novetats que presenta la futura llei de biodiversitat i patrimoni natural de Catalunya, l’avantprojecte del qual surt avui a exposició pública.

Llegir més