CDMA

El Centre de Documentació de Medi Ambient dóna suport documental a les activitats i els estudis de les diverses àrees del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i ofereix assistència a professionals i investigadors per tal de satisfer les seves necessitats d'informació. 

L'accés al Centre de Documentació és lliure

_______________________________________________________________